P
S
S
U
C

Etan Cashback actie

Profiteer vanaf 12 juli t/m 28 juli van cashback op jouw Etan Premium Gold Deluxe trampoline! Heb je in deze periode een trampoline gekocht? Upload dan tot 11 augustus hier jouw factuur of kassbon: www.etantrampolines.com/cashback-nl

Weten op welke trampolines je cashback ontvangt? Kijk dan hier. (De geselecteerde trampolines zijn aangegeven met een chashback button)

Actievoorwaarden:
1. De actie geldt alleen voor aankoopbewijzen van Etan Premium Gold Combi Deluxe Trampolines (type 14, 12, 11, 10, 8, 1075 en 0965), gekocht in de periode van 12 juli t/m 28 juli 2019. Aankoopbewijzen kunnen tot 11 augustus 2019 worden ingediend.


2. Bij aankoop van een Etan Premium Gold Trampoline horen per type de volgende cashback bedragen en is alleen geldig op onderstaande typen of modellen:


3. Voorwaarde om deel te nemen aan deze actie is het uploaden van een duidelijk leesbare scan/foto van jouw aankoopbewijs. Hier moet ten minste de aankoopdatum, aangeschaft model en naam dealer op staan. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Bewijs van verzending of bestel/pakbonnen of bankafschriften worden niet geaccepteerd, slechts (een kopie
van) de factuur of de kassabon is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop.


4. Inzendingen die te laat, en/of incompleet verzonden zijn, worden niet in behandeling genomen. Maak en bewaar kopieën van alle documenten die je verstuurt. Etan Trampolines B.V. is niet verantwoordelijk voor mislukte, verkeerd ingevulde, beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.


5. Iedere natuurlijke persoon, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname, mag deelnemen aan de actie. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. Wederverkopers zijn uitgesloten van deelname.


6. Etan is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actie-producten bij het verkooppunt waar de trampoline is aangeschaft. Mochten binnen de actieperiode de actie-producten niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie.


7. Het actiebedrag wordt in de regel binnen 2 weken op jouw rekening bijgeschreven.


8. De cashback-vergoeding geschiedt uitsluitend per bankoverschrijving. Contante betaling en betaling per cheque is niet mogelijk.


9. Producten die in het kader van retournering bij internet-aankopen zijn teruggestuurd of door de handel uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heb jij jouw aanvraag echter al ingediend, dan dien je het bedrag volledig en zonder aftrek aan Etan terug te storten.


10. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of betreffende al ingediende aanvragen kun je melden via het volgende mailadres: info@etantrampolines.com


11. Etan Trampolines B.V. is te allen tijde gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving een gelijkwaardig alternatief voor het cashback-bedrag aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie gehouden te zijn.


12. De actie kan niet worden gecombineerd met andere acties.


13. De Cashback-actie geldt alleen op goederen die in Nederland aangekocht zijn en de deelnemer dient te beschikken over een geldig Europees IBAN-bankrekeningnummer. Het product moet bovendien voldoen aan de specifieke voorwaarden die gelden zoals beschreven in Artikel 3.


14. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Etan uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden. De actieregistratie, die voor deelname aan de actie noodzakelijk is, is uitsluitend
mogelijk via internet.


15. Vragen, klachten en opmerkingen over deze Cashback-actie kun je melden via de onderstaande gegevens van Etan Trampolines B.V.


16. Door deelname aan deze Cashback-actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.


17. Fouten voorbehouden.

1322